keep for you

陳泳菖 107司法官 洪培慈 107律師(勞) 陳志尚 107律師(智)
徐明光 107司法官 陳一心 107律師(智) 林昱宏 107律師(智)
蔡如琳 107司法官 沈名昀 107律師(智) 陳孟暄 107律師(海)
袁維琪 107司法官 游盈蒨 107律師(勞) 賴政佑 107律師(財)
羅袖菁 107司法官 黃惠群 107律師(勞) 吳昀臻 107律師(勞)
楊舒涵 107司法官 廖子堯 107律師(海) 釋圓琮 107律師(智)
陳郁雯 107司法官 彭敏 107律師(海) 林泊彥 107律師(智)
廖允聖 107司法官 張作詮 107律師(海) 蘇怡慈 107律師(智)
謝孟高 107律師(海) 張雅安 107律師(海) 凌于晴 107律師(智)
陳子芃 107律師(勞) 洪榮澤 107律師(財) 呂欣恬 107律師(智)
呂承儒 107律師(海) 楊謹瑜 107律師(財) 賴幸榆 107律師(智)
陳仕傑 107律師(海) 凌浚兼 107律師(勞) 葉家君 107律師(智)
張念涵 107律師(海) 吳姈珊 107律師(勞) 蘇睿涵 107律師(海)
翁新雅 107律師(財) 李毓倫 107律師(勞) 張瑋辰 107律師(勞)
林敬根 107律師(財) 何蕙佳 107律師(勞) 黃怜瑄 107律師(勞)
于筑庭 107律師(勞) 陳郁雯 107律師(智) 施怡安 107律師(勞)
李靜儀 107律師(勞) 林嘉容 107律師(智) 凌于晴 107律師(智)

黃虹蓁 107司法官 陳少璿 107律師(智) 周欣儒 107律師(勞)
陳泳菖 107司法官 梁家瑜 107律師(智) 洪培慈 107律師(勞)
徐明光 107司法官 廖國豪 107律師(智) 吳伊萍 107律師(勞)
陳力平 107司法官 吳沂澤 107律師(智) 林芸 107律師(勞)
蔡如琳 107司法官 陳力平 107律師(智) 周柏劭 107律師(勞)
袁維琪 107司法官 顏伯軒 107律師(智) 李宜庭 107律師(勞)
羅袖菁 107司法官 賴幸榆 107律師(智) 游盈蒨 107律師(勞)
王俊蓉 107司法官 陳筱涵 107律師(智) 張瑋辰 107律師(勞)
沈慈航 107司法官 葉家君 107律師(智) 李慈容 107律師(勞)
楊舒涵 107司法官 張詩靖 107律師(智) 林翊平 107律師(勞)
陳郁雯 107司法官 陳志尚 107律師(智) 于筑庭 107律師(勞)
李怡蒨 107司法官 黃立慈 107律師(智) 蕭宇良 107律師(海)
廖允聖 107司法官 李怡蒨 107律師(智) 謝孟高 107律師(海)
孟欣達 107律師(智) 曾雋崴 107律師(智) 張雅安 107律師(海)
蘇姿樺 107律師(智) 周啟成 107律師(智) 江旻靜 107律師(海)
釋圓琮 107律師(智) 洪榮澤 107律師(財) 陳仕傑 107律師(海)
陳郁雯 107律師(智) 楊謹瑜 107律師(財) 施懿容 107律師(海)
蔡心雅 107律師(智) 劉宸宇 107律師(財) 廖子堯 107律師(海)
林泊彥 107律師(智) 林敬根 107律師(財) 溫翊妘 107律師(海)
陳一心 107律師(智) 顏宏 107律師(財) 楊智涵 107律師(海)
沈孟葳 107律師(智) 翁新雅 107律師(財) 蔡佩諮 107律師(海)
游博治 107律師(智) 賴政佑 107律師(財) 陳睿瑀 107律師(海)
蘇怡慈 107律師(智) 吳昀臻 107律師(勞) 陳永群 107律師(海)
楊家寧 107律師(智) 趙晊成 107律師(勞) 蘇睿涵 107律師(海)
張雅琳 107律師(智) 邱禹茵 107律師(勞) 張念涵 107律師(海)
凌于晴 107律師(智) 林廷威 107律師(勞) 何詩弘 107律師(海)
趙英傑 107律師(智) 何蕙佳 107律師(勞) 郭芸言 107律師(海)
林佩萱 107律師(智) 王耀德 107律師(勞) 徐明光 107律師(海)
呂欣恬 107律師(智) 林亭妤 107律師(勞) 李伊真 107律師(海)
盧意祥 107律師(智) 施怡安 107律師(勞) 彭敏 107律師(海)
黃郁元 107律師(智) 李思怡 107律師(勞) 蓋威宏 107律師(海)
林博文 107律師(智) 陳子芃 107律師(勞) 林淑瑗 107律師(海)
徐嘉翊 107律師(智) 張家榛 107律師(勞) 沈慈航 107律師(海)
林嘉容 107律師(智) 謝祐綸 107律師(勞) 呂承儒 107律師(海)
郭瀞憶 107律師(智) 凌浚兼 107律師(勞) 張作詮 107律師(海)
江光栩 107律師(智) 王婷 107律師(勞) 章弘裕 107律師(海)
翁伊吟 107律師(智) 黃怜瑄 107律師(勞) 陳孟暄 107律師(海)
傅于瑄 107律師(智) 陳世超 107律師(勞) 周晨儀 107律師(海)
程昱瑛 107律師(智) 李靜儀 107律師(勞) 葉子齊 107律師(海)
陳家偉 107律師(智) 黃惠群 107律師(勞) 王苡琳 107律師(海)
蘇昱心 107律師(智) 吳姈珊 107律師(勞)  
林昱宏 107律師(智) 李毓倫 107律師(勞)  

金榜函授107司法官律師英雄榜陸續點榜中,如您為金榜函授考取學員仍未刊登於榜示中,歡迎撥打服務專線與爾聯絡,一起加入司律英雄榜的行列!

課程這樣買最划算

各平台除活動優惠外,另可再享點數折抵現金 & 分期付款 & 全館免運費

 • 刷卡及分期零利率
 • 摩利點數折抵現金
 • 信用卡消費回饋
 • ATM轉帳
 • 刷卡及分期付款
 • 樂天點數折抵現金
 • ATM轉帳
 • 刷卡及分期零利率
 • 現金積點折抵現金
 • 信用卡紅利抵扣
 • ATM轉帳
 • 刷卡及分期付款
 • 紅利購物金折抵現金
 • ATM轉帳
 • 郵政劃撥付款
LINE詢問